Select Page

det stora i det lilla

Malmbäcks vilthandel AB

klimatsmart råvara

Animalieproduktionen står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Konsumtionen av kött är därför – oavsett var och hur det har producerats – förknippad med stor klimatpåverkan. De höga växthusgasutsläppen från produktionen av kött beror till största delen på att det går åt mycket mark för att producera foder. Därför är viltkött överlägset bästa köttet att äta det inte går åt extra odlingsmark eller foder för vilda djur.

nÄRHET OCH hÅLLBARHET

Vår policy när det gäller hållbarhet är att alltid ligga i framkant vad gäller hållbara lösningar för  miljö och energi etc. Vi fäster stor vikt vid detta både idag och i framtida investeringar.

lEVERANTÖR

Vi ställer höga krav på våra leverantörer, vi köper vilt lokalt av jägare och gårdar. All information för jägare finns på respektive mottagning. Ställ gärna frågor om att leverera vilt till oss genom att klicka på brevet.

Sortiment

Vi har ett brett sortiment av svenskt viltkött och vi jobbar intensivt med produktutveckling av  viltkött!

jAKTPORTALEN

Klicka här för att logga in på jaktportalen. 

Jaktportalen ger våra leverantörer en unik möjlighet att följa sina leveranser hos oss.

Eric Arthinius

Slaktansvarig och grundare 
Malmbäcks Vilthandel
bESÖK OSS

Mörebergsvägen 11

570 21 MALMBÄCK

 

kONTAKTA OSS

Tel: 070 319 14 04

info@malmbäcksvilthandel.se